Từ kinh nghiệm khi tham gia thi công các công trình trong nước kết hợp với việc học hỏi từ các đối tác trong những dự án công ty đã tham gia tại nước ngoài, VTMTONE đã có được không chỉ những biện pháp thi công tiên tiến mà còn đúc kết được những kinh nghiệm trong việc đảm bảo và duy trì vẻ đẹp bền lâu trường tồn của đá tự nhiên trong mỗi công trình. Cụ thể thông qua các dịch vụ mà VTMSTONE cung cấp như đánh bóng sàn nhà, chống thấm bề mặt, làm mới bề mặt khôi phục vẻ đẹp cho công trình sử dụng đá tự nhiên bằng các hóa chất và máy móc chuyên dụng nhập khẩu.