VTMSTONE thành công trong việc quy chuẩn chất lượng các mặt hàng đá tự nhiên

AQLs – Các tiêu chuẩn chất lượng hàng xuất khẩu phù hợp với tỷ lệ hàng lỗi 2.5%: Quy trình này được xây dựng nhằm đạt được hiệu suất kiểm tra chất lượng tối đa, đồng thời, vẫn đạt được độ tin cậy cao trong việc lấy mẫu ngẫu nhiên.

Một trong những thành công lớn nhất của VTMSTONE trong năm 2006 là áp dụng triệt để quy trình kiểm tra sản phẩm theo quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm theo mẫu đối với hàng hóa xuất khẩu. Quy trình này được xây dựng nhằm đạt được hiệu suất kiểm tra chất lượng tối đa, đồng thời, vẫn đạt được độ tin cậy cao trong việc lấy mẫu ngẫu nhiên. Các quy trình (với chi tiết như dưới đây) được đưa ra nhằm đạt được các tiêu chuẩn chất lượng hàng xuất khẩu phù hợp với tỷ lệ hàng lỗi 2.5% (Viết tắt là AQLs)

Tất cả khách hàng đều đánh giá cao và rất hài lòng với hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm của Công ty. Trước khi xuất hàng, các chuyên viên KCS của công ty kiểm tra nghiêm ngặt các sản phẩm xuất khẩu này, khâu kiểm tra sản phẩm lần cuối trước khi xuất kho cần tuân theo AQLs. Nếu việc kiểm tra không đạt yêu cầu, toàn bộ quá trình kiểm lô hàng đó sẽ được thực hiện lại.

Chi tiết quy trình kiểm tra AQL 2.5

Nhóm mẫu
Số lượng mẫu
cần kiểm tra
Đạt
Không đạt
Điều kiện để tiếp tục kiểm tra
1 – 8 8 *  *                 X

9 – 150

(Nhóm mẫu lũy kế-S/S)

8

20

0

1

2

2

Nếu 1 sản phẩm không đạt, kiểm tra lại nhóm mẫu S/S gồm 20 mẫu
151 – 280 (S/S)

20

32

1

2

3

3

Nếu 2 sản phẩm không đạt, kiểm tra lại nhóm mẫu S/S gồm 32 mẫu
281 – 500 (S/S)

20

50

1

3

4

4

Nếu 2-3 sản phẩm không đạt, kiểm tra lại nhóm mẫu S/S gồm 50 mẫu
501 -1200 (S/S)

32

80

1

5

6

6

Nếu 2-5 sản phẩm không đạt, kiểm tra lại nhóm mẫu S/S gồm 80 mẫu
1201 – 3200 (S/S)

50

125

2

7

8

8

Nếu 3-7 sản phẩm không đạt, kiểm tra lại nhóm mẫu S/S gồm 125 mẫu
3201 – 10000 (S/S)

80

200

3

10

11

11

Nếu 4-10 sản phẩm không đạt, kiểm tra lại nhóm mẫu S/S gồm 200 mẫu
10001 – 35000 (S/S)

125

315

5

14

15

15

Nếu 6-14 sản phẩm không đạt, kiểm tra lại nhóm mẫu S/S gồm 315 mẫu
Trên 35000 (S/S)

200

500

8

21

22

22

Nếu 9-21 sản phẩm không đạt, kiểm tra lại nhóm mẫu S/S gồm 500 mẫu

* Lô hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng vì có sản phẩm lỗi.

**  Nhóm mẫu có ít hơn 20 mẫu, phải kiểm tra toàn bộ, lô hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng nếu có sản phẩm sản phẩm lỗi.

Mẫu được lấy ngẫu nhiên như trình bày dưới đây.

Lấy ví dụ một lô hàng với nhóm mẫu có 2000 mẫu. Quy trình kiểm tra được thực hiện như sau:

(1) Lấy ngẫu nhiên 50 mẫu của lô hàng này.

(2) Kiểm tra chất lượng của tất cả 50 mẫu này.

(3) Lô hàng đạt chất lượng khi có ít hơn 2 mẫu bị lỗi.

(4) Lô hàng không đạt chất lượng, quy trình kiểm tra chất lượng lô hàng được thực hiện lại trừ trường hợp dưới 8 mẫu bị lỗi.

(5) Nếu từ 3 đến 7 mẫu bị lỗi, cần lấy ngẫu nhiên thêm 75 mẫu.

(6) Kiểm tra chất lượng tất cả 75 mẫu này.

(7) Lô hàng đạt chất lượng khi có không quá 7 mẫu bị lỗi.

(8) Nếu có từ 8 mẫu trở lên không đạt chất lượng, toàn bộ lô hàng sẽ phải được kiểm tra.