Toà nhà văn phòng Tập đoàn Việt Á

Hạng mục thi công: Ốp mặt thang máy, cầu thang bộ, lát sàn,..

image 2020-09-25-11-36-51-22
 
image 2020-09-25-11-15-39-32
 
image 2020-09-25-11-15-50-60
 
image 2020-09-25-11-18-08-25